Rekrutacja do zespołu!

Zapraszamy kandydatów do pracy przy realizacji grantu IDEAS PLUS – magistrantów, doktorantów i postdoców.

Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chciał(a)byś dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: mchmielewski@chem.uw.edu.pl

Kandydatów na magistrantów i doktorantów proszę również o listę ocen ze studiów, natomiast kandydatów na staże podoktorskie o listy rekomendacyjne od co najmniej dwóch naukowców.

Oferta pracy dla post-doców przy realizacji grantu IDEAS PLUS