Grant „OPUS” dla Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Błony biologiczne stanowią trudną do sforsowania barierę dla większości substancji rozpuszczalnych w wodzie, w tym zwłaszcza dla cząstek obdarzonych ładunkiem. Tymczasem wiele cząsteczek leków posiada w swojej strukturze łatwo jonizowalne grupy funkcyjne i w pH fizjologicznym występuje w postaci jonów ujemnych. Spowalnia to znacząco ich przenikanie do wnętrza komórek, co z kolei może osłabiać ich działanie, np. przeciwnowotworowe czy przeciwbakteryjne. Syntetyczne transportery anionów, czyli niewielkie, lipofilowe cząsteczki organiczne ułatwiające przenikanie anionów przez bariery lipofilowe, mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu przyspieszając migrację leków anionowych przez membrany lipofilowe. Co więcej, transportery takie potrafią reagować na bodźce, takie jak zmiana pH, obecność enzymów czy naświetlanie światłem o określonej długości fali, i dzięki temu mogłyby umożliwić kontrolę nad dostarczaniem leków we właściwe miejsce i w odpowiednim czasie.

W ramach naszego nowego grantu zamierzamy opracować przełączalne transportery molekularne dla leków anionowych. Cząsteczki takie mogłyby być przydatne m.in. w walce z lekoopornymi bakteriami i nowotworami, które należą do najpoważniejszych współczesnych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Ponadto, opracowane przez nas transportery mogłyby też pomóc w komercjalizacji substancji aktywnych o słabej biodostępności, ograniczaniu skutków ubocznych szczególnie toksycznych leków i w zwalczaniu lekooporności.

Jeśli podobają Ci się te pomysły, dołącz do nas i pomóż nam je zrealizować! Zapraszamy przyszłych studentów studiów magisterskich i doktoranckich, a także młodych uczonych z doktoratem, do kontaktu z prof. Michałem Chmielewskim pod adresem: mchmielewski@chem.uw.edu.pl