Kolejna publikacja w Chemical Science!

Synteza templatowana anionami nie jest już ograniczona do katenanów i rotaksanów naładowanych elektrycznie. Dzięki zastosowaniu w charakterze templatu anionów siarczanowych oraz dzięki blokom budulcowym o wyjątkowo silnym  powinowactwie do siarczanów udało nam się otrzymać fluorescencyjny katenan czuły na aniony siarczanowe, zdolny do ich nadzwyczaj mocnego wiązania nawet w środowisku o dużej zawartości wody. Co więcej, pokazaliśmy, że anion siarczanowy jest templatem przełączalnym przy pomocy zmian pH, i że dzięki temu można go zastosować do przełączania katenanu pomiędzy dwoma znacznie różniącymi się stanami. 

K. M. Bąk, B. Trzaskowski, M. J. Chmielewski “Anion-templated synthesis of a switchable fluorescent [2]catenane with sulfate sensing capability”

Chem. Sci.2024, DOI: 10.1039/D3SC05086F

Graphical abstract: Anion-templated synthesis of a switchable fluorescent [2]catenane with sulfate sensing capability