1. Strona główna
 2. Aktualności

Aktualności

Oferta pracy dla postdoków w projekcie OPUS

Poszukujemy postdoków do pracy przy realizacji projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej, medycznej i supramolekularnej.

Celem projektu jest poszukiwanie cząsteczek zdolnych do selektywnego transportu anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe. Cząsteczki takie mogą wykazywać właściwości antynowotworowe, antybakteryjne i antywirusowe, a także znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób wynikających z dysfunkcji naturalnych transporterów w organizmie. W ramach projektu chcielibyśmy też skonstruować transportery przełączalne przy pomocy bodźców zewnętrznych, takich jak pH, światło czy potencjał redoks.

Osoby zatrudnione w grancie będą się zajmować projektowaniem, syntezą i badaniem właściwości kompleksotwórczych nowych receptorów molekularnych na aniony, a także badaniem ich zdolności do transportowania anionów przez dwuwarstwy lipidowe modelowych liposomów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Spodziewana data rozpoczęcia pracy: sierpień 2022 (do uzgodnienia)
 • pracę w nowoczesnych i znakomicie wyposażonych laboratoriach umiejscowionych w nowym budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
 • pracę w 6 osobowym zespole projektowym złożonym z kierownika projektu (MCh), 2 postdoków, 2 doktorantów i 1 magistranta
 • atrakcyjne zarobki (10 000 zł brutto-brutto miesięcznie)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 lipca 2022. Szczegóły procedury rekrutacyjnej w Ogłoszeniu.

Stworzyliśmy transporter chlorków, którego aktywność można regulować przy pomocy pH

Transportery chlorków są intensywnie badane ze względu na ich potencjalne zastosowania medyczne. W szczególności transportery, których aktywność można regulować przy pomocy pH, są bardzo atrakcyjne jako potencjalne środki antynowotworowe, ponieważ mogą być bardziej aktywne w komórkach rakowych niż w zdrowych. Dzięki swojej wyjątkowo wysokiej kwasowości nasz najnowszy, 3,6-dinitropodstawiony receptor karbazolowy działa jako taki właśnie transporter przełączalny, o pozornym pKa = 6,4, a więc bliskim fizjologicznego. Więcej w naszej najnowszej publikacji w specjalnym numerze Frontiers in Chemistry, poświęconym transportowi anionów:

Maslowska-Jarzyna, M. L. Korczak, M. J. Chmielewski, “Boosting Anion Transport Activity of Diamidocarbazoles by Electron Withdrawing Substituents” Front. Chem., 2021, 9:690035.

Stypendia NCN dla studentów w projekcie OPUS (chemia organiczna/materiałowa)

Poszukujemy studentów do współpracy przy realizacji przełomowego projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej i materiałowej. Atrakcyjne stypendia czekają!

Celem projektu jest stworzenie zupełnie nowej klasy ‘inteligentnych’ materiałów porowatych, łączących trwałość MOF-ów ze zdolnością do odpowiedzi na bodźce i adaptacji do środowiska zewnętrznego. W ramach projektu zamierzamy też opracować nową strategię konstruowania MOF-ów przewodzących prąd elektryczny do zastosowań w bateriach i superkondensatorach.

Oferujemy:

 • możliwość udziału w potencjalnie przełomowych badaniach prowadzonych we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi
 • pracę w nowoczesnych i znakomicie wyposażonych laboratoriach zlokalizowanych w nowym budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
 • szansę na publikacje w prestiżowych czasopismach
 • możliwość przygotowania pracy dyplomowej związanej z tematyką grantu
 • pracę w zespole projektowym złożonym z kierownika projektu (MCh), 1 post-doca z wieloletnim doświadczeniem w tematyce grantu, 2 doktorantów i studentów
 • stypendia NCN w wysokości 1500 zł netto/mc na 10 miesięcy

Termin nadsyłania zgłoszeń – 10.12.2021. Więcej szczegółów tu: Ogłoszenie.

Pierwsza wspólna praca z prof. Mircea Dincă z MIT właśnie ukazała się w Angewandte Chemie

MOF-y przewodzące prąd elektryczny to fascynująca klasa materiałów porowatych o licznych potencjalnych zastosowaniach, takich jak przechowywanie energii, elektrokataliza czy konstrukcja sensorów. Dzięki stypendium Bekkera z NAWA dr hab. Michał Chmielewski nawiązał współpracę z jednym z pionierów i liderów rozwoju tych materiałów, prof. Mircea Dincă z Massachusetts Institute of Technology. Pierwszym owocem tej współpracy jest wspólna publikacja w prestiżowym Angewandte Chemie International Edition, w której pokazujemy nowy typ bloków budulcowych do konstrukcji MOF-ów przewodzących:

Jak badać transport ważnych biologicznie anionów przez dwuwarstwy lipidowe?

Leki, metabolity i inne ważne biologicznie aniony mogą być z łatwością transportowane przez membrany biologiczne za pomocą prostego receptora di(tioamidowego) opracowanego w naszym laboratorium. We współpracy z grupą profesora Alexandra Krosa z Uniwersytetu w Lejdzie pokazaliśmy, że kinetykę transportu wielu ważnych anionów można łatwo mierzyć zarówno w dużych jak i w gigantycznych liposomach jednowarstwowych (tzw. LUV-ach i w GUV-ach).

Graphical abstract: Oxyanion transport across lipid bilayers: direct measurements in large and giant unilamellar vesicles

Nowa metoda prostej immobilizacji katalizatorów w MOF-ach

Prosta reakcja kwas – zasada między handlowo dostępnym, amino-podstawionym katalizatorem rutenowym metatezy olefin a silnie kwasowym, łatwo dostępnym i niezwykle trwałym MOF-em, (Cr)MIL-101-SO3H, została z powodzeniem zastosowana do niezwykle trwałego osadzenia katalizatora nawet w bardzo polarnych, tzw. „zielonych” rozpuszczalnikach. Zastosowanie tak przygotowanego katalizatora pozwoliło na otrzymanie produktów metatezy olefin praktycznie wolnych od rutenu (<10 ppm) w wyniku zwykłego sączenia. Co więcej, katalizator w MOF-ie wykazuje wyższą aktywność niż w warunkach homogenicznych. Po szczegóły odsyłamy do naszego artykułu w specjalnym numerze Organometallics poświęconym chemii metaloorganicznej w szkieletach metalo–organicznych:Figure 1

Prestiżowe stypendia podoktorskie

Poszukujemy wybitnych kandydatów chętnych do wspólnej aplikacji o prestiżowe stypendia Ulama z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Termin składania wniosków do NAWA mija 15 kwietnia 2020. Stypendia mogą trwać od 6 do 24 miesięcy i pokrywają koszty utrzymania beneficjenta (około 10.000 zł miesięcznie + ew. dodatek rodzinny) oraz koszty relokacji.
Kandydaci muszą być z zagranicy i muszą być autorami przynajmniej trzech publikacji naukowych opublikowanych po 2015 roku (autor pierwszy albo korespondencyjny). Szczegóły w linku poniżej:

Nowy grant z NCN dla Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Rozpoczynamy nowy projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS. Naszym nowym celem jest selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe.

Aniony są przeważnie zbyt hydrofilowe, aby mogły samodzielnie przenikać przez dwuwarstwy lipidowe. Jednocześnie jednak transport anionów przez błony biologiczne jest niezbędny do życia. Na przykład oddychanie komórkowe, czyli zachodzący w każdej komórce proces utleniania związków organicznych prowadzący do wytwarzania energii, wymaga transportowania szeregu różnych anionów: chlorków, wodorowęglanów, karboksylanów i fosforanów. W komórkach rolę tę pełnią wyspecjalizowane białka, a ich dysfunkcja może być przyczyną poważnych chorób. Poszukiwanie syntetycznych transporterów anionów, czyli związków zdolnych do wychwytywania anionów z roztworu wodnego, transportowania ich przez błonę biologiczną i uwalniania do roztworu znajdującego się po drugiej stronie, jest więc niezwykle aktywnym obszarem badań w chemii supramolekularnej.

Bez tytułu 4

Rys. 1. Transport anionów przez dwuwarstwy lipidowe syntetycznych liposomów

Jak dotąd jednak znakomita większość prac z tej dziedziny ogranicza się do badania transportu chlorków, i to pomimo że w przyrodzie transport innych anionów również odgrywa istotną rolę. Wynika to prawdopodobnie z braku bezpośrednich i łatwo dostępnych metod badania transportu innych anionów niż chlorki. Dlatego w ramach niniejszego projektu zamierzamy opracować nowe, bezpośrednie metody badania transportu szeregu ważnych anionów o znaczeniu biologicznym, a następnie wykorzystać je do opracowania transporterów selektywnie przenoszących wybrane przez nas aniony przez membrany biologiczne. Szczególnie ambitnym wyzwaniem, które zamierzamy podjąć, będzie transport enancjoselektywny. Nie ma on jak dotąd precedensu w literaturze.

Syntetyczne transportery takich anionów jak zasadowe formy aminokwasów, nukleotydów, metabolitów czy leków mogą mieć ciekawą aktywność biologiczną i znaleźć zastosowania w medycynie, technologii sensorów i rozdziale mieszanin, w tym również mieszanin enancjomerów.

Rozpoczynamy nabór studentów, doktorantów i postdoków którzy chcieliby się włączyć w realizację tego projektu. Oferujemy ciekawą, interdyscyplinarną tematykę, doskonale wyposażone laboratoria oraz atrakcyjne stypendia! Szczegóły w sekcji Aktualności lub za pośrednictwem poczty: mchmielewski@chem.uw.edu.pl.

 

Stypendium Bekkera dla M.Ch. na rozpoczęcie współpracy z MIT

Dr Michał Chmielewski otrzymał stypendium Bekkera z NAWA, dzięki któremu spędzi 7 miesięcy w jednej z najlepszych uczelni na świecie – Massachusetts Institute of Technology. W tym czasie będzie pracował w zespole prof. Mircea Dinca nad nowymi typami porowatych polimerów koordynacyjnych przewodzących prąd elektryczny.

Kadr2