1. Strona główna
  2. Lider zespołu

Lider zespołu

Życiorys:

2021Profesor UW
2019/2020Profesor wizytujący w MIT, w zespole Prof. Mircea Dincă
(7 miesięcy)
2019Habilitacja
od 2013
Kierownik Laboratorium Chemii Supramolekularnej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
od 2010
Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
2007-2009Staż podoktorski w zespole Noblisty, profesora Jean-Marie Lehna w Strasbourgu
2006-2007Staż podoktorski w zespole profesora Paula D. Beera w Oxfordzie
2005Staż podoktorski (3 m-ce) w zespole profesora Lechosława Latosa-Grażyńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim
2003Doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem profesora Janusza Jurczaka
1995-1999Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody i wyróżnienia:

2020Nagroda Naukowa im. Wiktora Kemuli za opracowanie nowych metod post-syntetycznej modyfikacji szkieletów metaloorganicznych oraz immobilizacji w nich katalizatorów
2019Stypendium im. Bekkera z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na staż naukowy w Massachusetts Institute of Technology
2018Nagroda Rektora UW dla pracowników, którzy w największym stopniu budują wizerunek i pozycję Uniwersytetu
2016Członek Komitetu Chemii PAN
2012Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców
2011Członek Akademii Młodych Uczonych PAN
2009Subsydium „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2009Wyróżnienie w konkursie „Polityki” „Zostańcie z nami”
2007Stypendium Marie Curie Intra-European Postdoctoral Fellowship
2005Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Białkowskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny chemii przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk
//www.mchmielewski.pl/wp-content/uploads/2013/05/Michał-Chmielewski-photo.jpg

Zainteresowana badawcze:

  • MOF-y, czyli szkielety metaliczno-organiczne (z ang. Metal Organic Frameworks) - zastosowania w katalizie oraz do konstrukcji baterii i superkondensatorów
  • Dynamiczna chemia kombinatoryjna w MOF-ach
  • Chemia supramolekularna anionów - receptory, sensory i transportery molekularne anionów
  • Rotaksany i katenany - synteza z użyciem anionów jako templatów, zastosowanie do wiązania i wykrywania anionów
  • Fotoprzełączniki molekularne, a szczególnie fotoprzełączalne receptory i katalizatory
  • Samoorganizacja bioaktywnych struktur multiwalentnych
  • Polimery przewodzące - synteza monomerów
  • Monowarstwy molekularne - synteza i zastosowanie do konstrukcji sensorów na aniony