Lider zespołu

Życiorys:

2007-2009Staż podoktorski w zespole Noblisty, profesora Jean-Marie Lehna w Strasbourgu
2006-2007Staż podoktorski w zespole profesora Paula D. Beera w Oxfordzie
2005Staż podoktorski (3 m-ce) w zespole profesora Lechosława Latosa-Grażyńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim
2003Doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem profesora Janusza Jurczaka
1995-1999Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody i wyróżnienia:

2012Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców
2011Członek Akademii Młodych Uczonych PAN
2009Subsydium „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2009Wyróżnienie w konkursie „Polityki” „Zostańcie z nami”
2007Stypendium Marie Curie Intra-European Postdoctoral Fellowship
2005Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Białkowskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny chemii przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk
//www.mchmielewski.pl/wp-content/uploads/2013/05/Michał-Chmielewski-photo.jpg

Zainteresowana badawcze:

  • MOF-y, czyli szkielety metaliczno-organiczne (z ang. Metal Organic Frameworks) - post-syntetyczna modyfikacja, zastosowania w katalizie (szczególnie asymetrycznej)
  • Dynamiczna chemia kombinatoryjna w MOF-ach
  • Chemia supramolekularna anionów - receptory, sensory i transportery molekularne anionów
  • Rotaksany i katenany - synteza z użyciem anionów jako templatów, zastosowanie do wiązania i wykrywania anionów
  • Fotoprzełączniki molekularne, a szczególnie fotoprzełączalne receptory i katalizatory
  • Samoorganizacja bioaktywnych struktur multiwalentnych
  • Polimery przewodzące - synteza monomerów
  • Monowarstwy molekularne - synteza i zastosowanie do konstrukcji sensorów na aniony