Finansowanie 1. Grant „OPUS” z Narodowego Centrum Nauki „Wrażliwe na bodźce transportery anionów do ukierunkowanego dostarczania leków”
  (2024 – 2028, budżet projektu 2167940 zł)NCN

 2. Grant „OPUS” z Narodowego Centrum Nauki „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”
  (2019 – 2024, budżet projektu 1550000 zł)NCN
 3. Grant „OPUS” z Narodowego Centrum Nauki „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych
  (2018 – 2023, budżet projektu 1736200 zł)NCN
 4. Grant „Ideas Plus” z MNiSW „Concurrent catalysis in Metal-Organic Frameworks
  (01.2013 – 12.2017, budżet projektu 4787600 zł)20110530_MNiSW_LOGOTYP-01_PL_przycięte
 5. Grant „OPUS” z Narodowego Centrum Nauki „Fluorescencyjne sensory molekularne i transportery anionów na bazie 1,8-diaminokarbazolu
  (12.2011 – 12.2014, budżet projektu 354600 zł)NCN
 6. Grant „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Fotoprzełączalne receptory molekularne i katalizatory na bazie grupy acylohydrazonowej
  (02.2010 – 02.2013, budżet projektu 138000 zł)FNP
 7. Grant „Juventus Plus” z MNiSW „1,8-Diaminokarbazol jako nowy blok budulcowy w templatowanej anionami syntezie fluorescencyjnych rotaksanów i katenanów czułych na aniony
  (12.2010 – 12.2011, budżet projektu 150000 zł)20110530_MNiSW_LOGOTYP-01_PL_przycięte