Prestiżowe stypendia podoktorskie

Poszukujemy wybitnych kandydatów chętnych do wspólnej aplikacji o prestiżowe stypendia Ulama z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Termin składania wniosków do NAWA mija 15 kwietnia 2020. Stypendia mogą trwać od 6 do 24 miesięcy i pokrywają koszty utrzymania beneficjenta (około 10.000 zł miesięcznie + ew. dodatek rodzinny) oraz koszty relokacji.
Kandydaci muszą być z zagranicy i muszą być autorami przynajmniej trzech publikacji naukowych opublikowanych po 2015 roku (autor pierwszy albo korespondencyjny). Szczegóły w linku poniżej: