Prestiżowa nagroda dla naszego studenta!

Krzysztof Bąk, doktorant w naszym zespole, został uhonorowany nagrodą im. Piotra Wrony przyznawaną przez Wydział Chemii UW najlepszemu absolwentowi.
Nagroda został ustanowiona dla uczczenia pamięci Profesora Piotra Wrony, wybitnego chemika nieorganika i elektrochemika, znakomitego Nauczyciela zasłużonego dla Wydziału Chemii UW. Przy wyborze laureata pod uwagę bierze się trzy elementy: poziom pracy magisterskiej, średnią ocen ze studiów oraz zaangażowanie w pracę naukową lub inne formy działalności świadczące o wszechstronności uzdolnień i zainteresowań kandydata; duże znaczenie ma też praca społeczna na rzecz Wydziału i środowiska akademickiego.
Gratulujemy!
Nagroda Wrony