Nasze badania w Chemical Communications!

Skuteczne wiązanie anionów siarczanowych w roztworach wodnych pozostaje wciąż ogromnym wyzwaniem i jedynie nieliczne obojętne elektrycznie receptory są w stanie tego dokonać.
W naszej najnowszej pracy pokazujemy, że proste i łatwo dostępne diamidokarbazole tworzą mocne kompleksy 2:1 za anionami siarczanowymi nawet w obecności znacznego nadmiaru wody. Odpowiedni dobór podstawników w tych receptorach ukierunkowuje ich samoorganizację w kierunku kompleksów ortogonalnych albo równoległych, zarówno w roztworze jak i w ciele stałym.
Graphical Abstract - Chem. Commun. 2014