1. Home
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Multiwalentność poprzez samoorganizację: publikacja...

Multiwalentność poprzez samoorganizację: publikacja z Jean-Marie Lehnem w Chem. Eur. J

Samoorganizacja jest doskonałym sposobem na multiplikację jednostek funkcyjnych, która to multiplikacja może z kolei prowadzić do nowych właściwości i funkcji. W szczególności, samoorganizacja komponentów udekorowanych grupami wiążącymi prowadzi do struktur multiwalentnych zdolnych do mocnego i selektywnego wiązania multiwalentnych celów, takich jak receptory białkowe. W publikacji tej opisujemy wydajny, supramolekularny i przebiegający w jednym naczyniu proces multiplikacji walentności, przebiegający poprzez samoorganizację monowalentnych komponentów w dobrze zdefiniowane kompleksy czterordzeniowe o strukturze kratki, z doczepionymi ośmioma resztami cukrowymi służącymi do multiwalentnego wiązania z tetrameryczną lektyną – konkanawaliną A.
Konkanawalina A