We are looking for postdocs intersted in NCN fellowship

We are looking for prospective postdocs interested in joint application for post-doctoral fellowship from NCN (Poles only).
Wszystkich zainteresowanych stażem podoktorskim w moim Zespole zapraszam do wspólnej aplikacji o stypendium podoktorskie Narodowego Centrum Nauki pod nazwą FUGA 3.
Program ten jest adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora w latach 2009–2013, jak również do doktorantów, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r.
Czas trwania stypendium: od 12 do 36 m-cy, wynagrodzenie netto dla stażysty:

  • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
  • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
  • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

UWAGA! Aplikować mogą jedynie kandydaci spoza województwa mazowieckiego!

Deadline: 17 marca 2014 roku

Szczegóły na: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-16-12-2013