News

We are looking for postdocs intersted in NCN fellowship

We are looking for prospective postdocs interested in joint application for post-doctoral fellowship from NCN (Poles only).
Wszystkich zainteresowanych stażem podoktorskim w moim Zespole zapraszam do wspólnej aplikacji o stypendium podoktorskie Narodowego Centrum Nauki pod nazwą FUGA 3.
Program ten jest adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora w latach 2009–2013, jak również do doktorantów, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r.
Czas trwania stypendium: od 12 do 36 m-cy, wynagrodzenie netto dla stażysty:

 • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

UWAGA! Aplikować mogą jedynie kandydaci spoza województwa mazowieckiego!

Deadline: 17 marca 2014 roku

Szczegóły na: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-16-12-2013

Welcome to the new Team members!

Two post-doctoral researchers and three MSc Students joined the group following recruitment to the IDEAS PLUS project. Welcome aboard! See pictures.

The first synthesis in the new laboratory!

IMG_4088
Just moved! We’ve just set up our first synthesis in the new laboratories. See pictures.

New facilities!

We are moving to new laboratories in the Biological and Chemical Research Centre. Our new address is: Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, III floor, laboratories 3.24 – 3.28. See gallery!

Summer internship

We cordially invite students for summer internships!

We offer:

 • interesting, interdisciplinary research: Metal-Organic Frameworks, anion sensors and transporters, rotaxanes and catenanes, photoswitchable receptors and catalysts and others.
 • state-of-the-art facilities in the new building of Biological and Chemical Research Centre
 • possibility to continue research as MSc and PhD projects
 • attractive fellowships

Requirements:

 • enthusiasm for supramolecular chemistry
 • good track record during studies
 • desire to continue scientific career
 • creativity
 • fluency in English
 • also welcome: fellowships in scientific laboratories, participation in chemical competitions,  etc.

Recruitment open!

Please send your applications to: mchmielewski@chem.uw.edu.pl