1. Grant „Ideas Plus” z MNiSW „Concurrent catalysis in Metal-Organic Frameworks” (01.2013 – 01.2016, budżet projektu 4.787.600 zł),20110530_MNiSW_LOGOTYP-01_PL_przycięte
  2. Grant z Narodowego Centrum Nauki „Fluorescencyjne sensory molekularne i transportery anionów na bazie 1,8-diaminokarbazolu” (12.2011 – 12.2014, budżet projektu 354.600 zł),NCN
  3. Grant „Powroty/Homing” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Fotoprzełączalne receptory molekularne i katalizatory na bazie grupy acylohydrazonowej” (02.2010 – 02.2013, budżet projektu 138.000 zł),FNP
  4.  Grant „Juventus Plus” z MNiSW „1,8-Diaminokarbazol jako nowy blok budulcowy w templatowanej anionami syntezie fluorescencyjnych rotaksanów i katenanów czułych na aniony” (12.2010 – 12.2011, budżet projektu 150.000 zł).20110530_MNiSW_LOGOTYP-01_PL_przycięte