Zapraszamy kandydatów na postdoków do wspólnej aplikacji o prestiżowe stypendia Ulama

Stypendia Ulama umożliwiają naukowcom z zagranicy odbycie stażu podoktorskiego trwającego od 6 do 24 miesięcy w czołowych ośrodkach naukowych w Polsce. W ramach Programu beneficjenci otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 23 kwietnia 2019, więc osoby zainteresowane wspólnym aplikowaniem bardzo proszę o pilny kontakt.

Najważniejsze warunki aplikowania:

  • doktorat z chemii nadany w kraju innym niż Polska;
  • kandydat nie może posiadać polskiego obywatelstwa ani mieszkać, pracować czy studiować w Polsce (przynajmniej od 2017 roku). Warunek nieposiadania polskiego obywatelstwa nie dotyczy kandydatów, których studia doktoranckie za granicą zostały sfinansowane przez polski rząd;
  • przynajmniej 3 osiągnięcia w latach 2016-2019. Osiągnięciami mogą być publikacje (jako pierwszy autor lub jako autor korespondencyjny) w czasopismach indeksowanych w bazach danych Scopus lub Science Citation Index Expanded, publikacje w materiałach konferencyjnych indeksowanych w Web of Science Core Collection lub Scopus albo recenzowane monografie naukowe.

Szczegóły na https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme