Atrakcyjne stypendia dla doktorantów i magistrantów!

Rozpoczynamy nowy projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS. Zapraszamy chętnych do współpracy przy jego realizacji do nadsyłania zgłoszeń. Szczegóły w ogłoszeniach poniżej:

Stypendium dla doktorantów

Stypendia dla studentów