Zapraszamy kandydatów na postdoków do wspólnej aplikacji o prestiżowe stypendia Ulama

Stypendia Ulama umożliwiają naukowcom z zagranicy odbycie stażu podoktorskiego trwającego od 6 do 24 miesięcy w czołowych ośrodkach naukowych w Polsce. W ramach Programu beneficjenci otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 23 kwietnia 2019, więc osoby zainteresowane wspólnym aplikowaniem bardzo proszę o pilny kontakt.

Najważniejsze warunki aplikowania:

  • doktorat z chemii nadany w kraju innym niż Polska;
  • kandydat nie może posiadać polskiego obywatelstwa ani mieszkać, pracować czy studiować w Polsce (przynajmniej od 2017 roku). Warunek nieposiadania polskiego obywatelstwa nie dotyczy kandydatów, których studia doktoranckie za granicą zostały sfinansowane przez polski rząd;
  • przynajmniej 3 osiągnięcia w latach 2016-2019. Osiągnięciami mogą być publikacje (jako pierwszy autor lub jako autor korespondencyjny) w czasopismach indeksowanych w bazach danych Scopus lub Science Citation Index Expanded, publikacje w materiałach konferencyjnych indeksowanych w Web of Science Core Collection lub Scopus albo recenzowane monografie naukowe.

Szczegóły na https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

Atrakcyjne stypendia dla doktorantów i magistrantów!

Rozpoczynamy nowy projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS. Zapraszamy kandydatów na doktorantów i magistrantów do współpracy przy jego realizacji. Atrakcyjne stypendia czekają!

Celem projektu jest stworzenie zupełnie nowej klasy ‘inteligentnych’ materiałów, łączących trwałość MOF-ów ze zdolnością do odpowiedzi na bodźce i adaptacji do środowiska zewnętrznego.

Dynamofs

Oferujemy:

  • możliwość udziału w przełomowych badaniach prowadzonych we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie (MIT, University of Augsburg)
  • szansę na publikacje w prestiżowych czasopismach,
  • nowoczesne i znakomicie wyposażone laboratoria w nowym budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
  • pracę w 6 osobowym zespole projektowym złożonym z kierownika projektu (MCh), 1 doktora z wieloletnim doświadczeniem w tematyce grantu, 2 doktorantów i 2 magistrantów.
  • atrakcyjne stypendia

Więcej szczegółów prześlę zainteresowanym kandydatom po otrzymaniu CV. Zapytania wraz z życiorysem proszę przesyłać na: mchmielewski@chem.uw.edu.pl

Skonstruowaliśmy pierwszy fotoprzełączalny receptor par jonowych

Jak wyłączyć dwie domeny wiążące jednym fotoprzełącznikiem? Przeczytaj w naszym najnowszym
komunikacie w JACS!

Graphical Abstract JACS 2018

Odkryliśmy nową rodzinę aktywnych transporterów anionów przez dwuwarstwy lipidowe i fluorescencyjnych sensorów anionów

Łatwe do otrzymania i modyfikacji diamidokarbazole okazały się wysoce aktywnymi transporterami anionów przez dwuwarstwy lipidowe oraz czułymi sensorami fluorescencyjnymi, których emisja rośnie nawet piętnastokrotnie pod wpływem takich anionów jak wodorofosforany czy octany. Zobacz naszą najnowszą publikację w OBC:

Graphical Abstract

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszej studentki!

Krystyna Masłowska, magistrantka w naszym zespole, została uhonorowana Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanym najlepszym studentom w kraju.

Gratulujemy!

Wolne rodniki w MOF-ach

Metal-organic frameworks (MOFs) decorated with stable organic radicals are highly promising materials for redox catalysis. Unfortunately however, the synthesis of chemically robust MOFs typically requires harsh solvothermal conditions, which are not compatible with organic radicals. Here we describe the synthesis of two isoreticular families of stable, mixed-component, zirconium MOFs with UiO-66 and UiO-67 structure and controlled amounts of covalently attached TEMPO radicals. The materials were obtained using a relatively low-temperature, HCl-modulated de novo method developed by Hupp and Farha and shown to contain large amounts of missing cluster defects, forming nanodomains of reo phase with 8-connected clusters. In the extreme case of homoleptic UiO-67-TEMPO(100%), the material exists as an almost pure reo phase. Large voids due to missing clusters and linkers allowed these materials to accommodate up to 2 times more of bulky TEMPO substituents than theoretically predicted for the idealized structures and proved to be beneficial for catalytic activity. The TEMPO-appended MOFs were shown to be highly active and recyclable catalysts for selective aerobic oxidation of a broad range of primary and secondary alcohols under exceptionally mild conditions (RT, atmospheric pressure of air). The influence of various parameters, including pore size and TEMPO content, on the catalytic activity was also comprehensively investigated.

Graphical Abstract - ACS AMI 2017

Deaminowanie MOF-ów

A versatile method for the post-synthetic removal of primary amino groups from metal-organic frameworks (MOFs) has been developed. The method allowed the first successful synthesis of the missing parent compound of an important family of MOFs – the unsubstituted (Al)MIL-101. The material was shown to be a useful reference compound for the elucidation of the role of amino groups in the adsorption and deactivation of olefin metathesis catalysts. The chemoselectivity of the deamination is sufficient for the selective removal of NH2 substituents from mixed-linker MOFs bearing both NH2 and RCONH groups.

Graphical Abstract - ChemComm 2017

Dwie nowe publikacje: w OBC oraz w Electrochimica Acta

Połączenie dwóch jednostek diamidokarbazolowych elastycznym łącznikiem pozwoliło nam otrzymać nowy fluorescencyjny sensor anionów, który selektywnie wiąże ekstremalnie hydrofilowy anion siarczanowy nawet w obecności 25% wody. Nasz nowy sensor wykrywa siarczany w próbkach środowiskowych zawierających szereg innych anionów, takich jak np. wody mineralne. Zobacz więcej.

Graphical Abstract - OBC 2017

Diaminokarbazol posłużył także do konstrukcji nowego układu katalitycznego, złożonego z bimetalicznych nanocząstek Au@Pt zawieszonych w polimerze przewodzącym. Ten nowy, hybrydowy materiał organiczno-nieorganiczny wykazuje zwiększoną aktywność w reakcji elektrochemicznego utleniania kwasu mrówkowego. Zobacz więcej.

Nasza publikacja w ACS Catalysis!

Pomimo, że MOFy są najbardziej znane ze swoich rekordowych właściwości sorbcyjnych, opisano zaledwie kilka przykładów wykorzystania MOFów do immobilizacji katalizatorów przez ich zwykłą sorpcję z roztworu; przykłady te ograniczają się do enzymów i polioksometalanów. W niniejszej pracy wykorzystaliśmy tę prostą strategię do immobilizacji katalizatorów ważnej reakcji metatezy olefin w porach MOF-ów. Jest to pierwszy przykład immobilizacji katalizatorów metatezy w MOFach oraz pierwszy przykład immobilizacji kompleksów metali przejściowych w MOFach przez zwykłą impregnację roztworem kompleksu. Dzięki zastosowaniu alkilidenowych kompleksów rutenu „otagowanych” kationami ammoniowymi uzyskaliśmy trwałe heterogeniczne katalizatory, wysoce aktywne w reakcji metatetycznego zamknięcia pierścienia. Co ważne, pomimo że katalizatory te wiążą się z nośnikiem jedynie wiązaniami niekowalencyjnymi, to nie są wymywane do roztworu, dzięki czemu zawartość rutenu w produktach reakcji jest poniżej limitu detekcji ICP MS (0.02 ppm). Powinowactwo kationowych katalizatorów do MOF-ów okazało się tak duże, że otrzymane przez nas materiały można było zastosować nawet w reaktorze przepływowym.

Graphical Abstract - ChemComm 2015

Rekrutacja do zespołu!

Oferta pracy dla post-doców przy realizacji grantu IDEAS PLUS